Piše: dr Marko Rašović

U širem smislu, stomatološka prevencija kod djece predstavlja kombinaciju dvije oblasti stomatologije: dječiju i preventivnu. U užem smislu, o čemu će se govoriti, predstavlja očuvanje i prevenciju nastanka oboljenja zuba, usta i vilica kod djece.

Prije svega, o oralnom zdravlju djeteta potrebno je voditi računa od samog rođenja, od pravilnog dojenja i ishrane, na prvom mjestu. Što se tiče oralnog zdravlja, tu prije svega treba voditi računa da dijete ne stekne neke loše navike, kao stiskanje jezika, sisanje palca i predugo korišćenje cucle.

Takođe, treba kontrolisati unos šećera, prije svega se misli na frekvenciju a ne na količinu, odnosno, bitno je da dijete ne uzima slatkiše previše puta dnevno. Uzimanje sokova kasno naveče pokazalo se kao najčešći razlog nastanka cirkularnog karijesa kod djece. Vrlo je važan pristup roditelja jer su oni ti koji će voditi računa o održavanju higijene dok djeca ne odrastu i steknu osnovne motorne sposobnosti da potpuno samostalno peru zube. To se obično dešava oko osme godine. Po samom nicanju zuba, roditelji održavaju higijenu blagim ispiranjim usta i korišćenjem vate kojom blago peru zubiće. Kasnije, djeca polako počinju sama da se navikavaju da koriste dječje četkice za zube.

Što se tiče prve posjete kod stomatologa, najbolje je početi po nicanju mliječnih zuba, kada se dijete navikava na posjetu, priča se sa malim pacijentom i uradi se pregled. Treba voditi računa da prva posjeta prodje kroz igru, uradi se poliranje zuba, sve radi lakše saradnje sa pacijentom u budućim posjetama.

Osnovne preventivne mjere koje se koriste u stomatologiji kod djece su:

  • Profesionalno čišćenje zuba – ovdje se prije svega misli na mašinsko poliranje zuba, čime se dijete motiviše da samo održava zube, a i oslobađa straha od stomtologa.
  • Fluorizacija zuba – fluoridi se mogu primjenjivati endo¬genim (sistemskim) i egzogenim (lokalnim) putem. Dokazano je da se fluor ugrađuje u zubnu gleđ i stvara fluoroapatit, mineral koji je znatno otporniji na mehaničko trošenje kiseline od postojećeg hidroksiapatita. O načinu korišćenja fluorida potrebno je obratiti se stomatologu, s obzirom da se u Crnoj Gori ne obavlja fluorisanje vode, kao jedna od najznačajnih sistemskih metoda. Egzogene metode podrazumijevaju lokalno aplikovanje fluorida na površinu zuba, radi stvaranja kvalitetnije površine gleđi, koja bi bila otpornija na kariogene nokse. Na površinu zuba se mogu aplikovati preparati fluora visoke (profesionalna aplikacija želea), srednje (rastvori i želei) i niske (rastvori i paste za zube) koncen¬tracije.
  • Zalivanje fisura – neizostavni dio preventivnog pro¬grama je i profilaktički postupak zalivanja, tj. zaštite jamica i fisura griznih površina zuba od kariogenih faktora u ustima.

Ovaj postupak jedna je od najefikasnijih me¬toda u prevenciji kari¬jesa. Prvenstveno se štite prvi stalni kutnjaci koji su nesumnjivo najznačajniji zubi za razvoj i funkciju organa za žva¬kanje. Ova jednostavna, bezbolna i bezbjedna mjera namijenjena je novoizniklim zubima, ali i svakom zubu za koji se procijeni da se nalazi u visokom riziku za nastanak karijesa. Ovo su minimalno invazivne stomatološke procedure koje djeca vrlo lako prihvataju, a doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja usta. Naime, fisurni sistem na griznim površinama stalnih molara, pa čak i premolara, umije da bude vrlo izražen i kapljičastog oblika, gde je najtanji dio u kontaktu sa površinom zuba, a deblji okrenut pulpi zuba. Da bi zaštitili prodor bakterija u ove prostore savjetujemo zalivanje svih stalnih molara nakon njihovog nicanja, a ukoliko dijete poka¬zuje izrazit stepen rizika za pojavu karijesa, predlaže se i eventu¬alno zalivanje fisura na premolarima, ukoliko su izražene.

Pomenute preventivne mjere, uz redovne kontrole kod stomatologa, popravke mliječnih zuba kao i praćenje smjene zuba radi prevencije ortodontskih problema, ili reakcije u slučaju istih, kao i rana motivacija i edukacija o pravilnom pranju zuba, omogućavaju rano otklanjanje svih potencijalnih prijetnji za oralno zdravlje najmladjih pacijenata.

Leave a Reply